Lempeä vaistojesi johdattelema syntymä – Hypnosynnytys

Hypnosynnytys metodi perustuu alunperin englantilaisen synnytyslääkärin, Grantly Dick-Readin teoriaan siitä, miten vieras ympäristö, turvattomuus, huoli, pelko tai epätietoisuus vaikuttavat synnytyksen kulkuun hidastaen ja vaikeuttaen synnytystä. Tänä päivänä ymmärretään ja tunnustetaan yleisesti tunteiden väistämätön vaikutus kehoon, mutta tuon ymmärryksen soveltaminen synnytykseen on vasta alkutekijöissään.

Hypnosynnytys tarkoittaa synnytystä rentoutuneena. Rento olotila auttaa sinua kuulemaan kehosi ja vauvasi viestit, ihmisluontosi vietit ja vaistot. Näitä kuulemalla osaat automaattisesti toimia siten mikä on parhaaksi syntymälle. Osaat esimerkiksi hakeutua asentoihin jotka edistävät syntymää, auttavat vauvasi asettautumista syntymäkanavassa. Rentoutuminen ja rentona pysyminen auttaa myös kohtuasi rentoutumaan, ja näin se voi toimia parhaimmalla tavalla ja pitämään vauvasta hyvää huolta.

Syntymä, synnytys on tapahtuma jossa uusi elämän lahja syntyy tähän maailmaan. Synnytyksiä on erilaisia; alatiesynnytys, lääkkeillä tai ilman ja keisarinleikkaus, suunniteltuna tai hätä toimenpiteenä. Synnytyksiä on juuri niin monenlaisia, kuin on Äitejä ja vauvoja. Uskon että, jokainen synnytys ja raskaus on tärkeä vanhemmuuteen kasvattaja. Synnytyksen onnistumismittari ei mielestäni ole tapa miten vauva syntyy, tai kuinka pitkä synnytys on, tai onko käytössä lääkkeitä tms. Onnistumismittari on se miltä Äidistä tuntuu, miten Äitiä kohdellaan, miten Äitiä kuunnellaan, tunteeko Äiti synnyttävänsä, tunteeko Äiti saavansa olla Luomisen voiman kuningatar, miltä perheestä tuntuu, tunteeko Isä olevan voimakas olkapää josta Äiti saa voimaa, tunteeko Isä olevan ylpeänä oman naisen ja lapsen turva satama, tunteeko Isä olevansa jo raskausajasta Isä, osa uuden elämän voimaa, roihuavaa luomisen ilmentymää?

Synnytys on syntymä, uusi pyhä elämän lahja syntyy Äidin kehosta, rakkauden alttarista. Synnytys on hyvin alkukantainen prosessi, kehomme viettien, vaistojen ja refleksien tanssi. Se on hyvin herkkä ja hyvinhyvin viisas tapahtumaketju. Ketju joka koostuu pienistä rattaista, jotka ketjureaktion lailla käynnistävät seuraavan ja aina seuraavan. Jotta voimme antaa tämän ketjun toteutua luonnollisesti, Äidin täytyy todella kuulla kehon kuiskaukset. Äidin täytyy todella luottaa elämään, luottaa kaikkeuteen, luottaa rakkauteen, Suureen Äitiin, kosmiseen kohtuun. Jokainen Nainen osaa tämän, syvällä syvällä sisällään. Mutta, tämän kaiken kehollistaminen, työstäminen, antautuminen, on kovaa hommaa! Se ei ole mikään pikkujuttu mikä tapahtuu päivässä tai viikonlopussa. Se on vakaumus joka kestää koko elämän. Se vaatii katsomisen sisälle omaan varjojen maailmaan, omiin ruusun piikkeihin, omiin uskomuksiin, omaan lapsuuteen, omiin vanhempiin, omiin kuukautisiin, omaan seksuaalisuuteen, omaan naiseuteen, omiin parisuhteisiin, omiin ”tyttökaveri”suhteisiin (tapaan olla ystävä naiselle), omaan suhtautumiseen kuolemasta jne. On monia kerroksia elettyä elämää ja voimme kuoria ja katsastella niitä kerros kerrokselta. Ei ole mitään hätää, ei tarvitse olla valmis. Mutta sille matkalle on sanottava kyllä, on sanottava itselle kyllä, jos haluaa pystyä Antautumaan synnytyksen voimalle.

Suorituskeskeinen elämäntyylimme, ja itsestä ulospäin ohjautuva ajattelumallimme vaikeuttaa tai tekee oikeastaan mahdottomaksi sisäisen viisautemme kuulemisen. Mikäli haluamme kuulla oman sydämen laulun, kohtumme kuiskaukset, meidän täytyy laskeutua omaan itseen. Hiljentyä sen äärelle, muistaa ketä olemme ja mistä tulemme. Ohjatuilla rentoutusharjoituksilla tämä matka, pyhä matka itseen on helppo aloittaa.

Tottakai tarvitsemme myös tiedon, oikean tiedon syntymäprosessista, mitä synnytyksessä tapahtuu, miten hormonit liittyy synnytykseen tai ”perheytymiseen”, miten prosessia voi auttaa, mikä estää prosessin etenemistä, mitä puoliso voi tehdä auttaakseen, miten voimme luoda sairaalaympäristöstä pesämäisen, miten ravinto ja liikkuminen vaikuttaa raskauteen ja synnytykseen, miksi uskomukset tai pelot voi olla esteenä synnytyksen etenemiselle.

Hypnosynnytysmenetelmä tarjoaa työkaluja, tietoa, rentoutumista, oman uskomusjärjestelmän tarkistelemista, keinoja synnytykseen valmistautumiseen lempeydellä ja ilolla. Oli synnytystapa mikä tahansa tämä tieto, kyky rentoutua ja synnytyksen ymmärtäminen on suureksi avuksi.